Përmes këtij katalogu ne ju tregojm disa nga projektet e realizuara.

Sadopak të keni njohuri për punën tonë.

Përveç këtyre projekteve të realizuara që janë në katalog ne mund të bëjmë gjithçka nga druri.